การสั่งซื้อและชำระเงิน

123 Script จำหน่าย ในราคา
2000 1500฿ บาท
ลูกค้าเก่า 500 บาท

SCB
ธนาคารไทยพาณิชย์
ณัฐวิโรจน์ แคภูเขียว
4070518087

TMB
ธนาคารทหารไทย
3202465567
ณัฐวิโรจน์ แคภูเขียว

 

143_paypal-2

HS3PLN@gmail.com